Izgubljeno u prevodu

Zašto se sa nekim ljudima nikako ne razumemo?

Da li vaša poruka došavši do sagovornika izmeni značenje kao u igri „gluvih telefona“? Koliko često imate potrebu da dodatno objasnite svoje reči ili da, nakon razgovora, tumačite šta je sagovornik zapravo želeo da vam kaže? I šta se još, osim značenja, trajno gubi u tom prevodu?

„Ljudi često imaju dobru nameru, ali jadnu komunikaciju“

reči su Virdžinije Satir, koja je svoju karijeru terapeuta posvetila proučavanju načina na koji ljudi komuniciraju jedni sa drugima i šta je sve potrebno da znamo i primenimo bi naša poruka bila jasna i nedvosmislena.

S obzirom da kvalitet naših odnosa sa ljudima zavisi od dobre i jasne komunikacije, da li biste voleli da savladate veštine i znanja koja će vas podržati u tome da razgovore, a samim tim i odnose sa sagovorinicma ispunite međusobnim poštovanjem i uvažavanjem? Na radionicama IZGUBLJENO U PREVODU dobićete konkretne alate koje možete primeniti odmah, u poslovnom i privatnom okruženju.

Kako?

Kroz veliki broj praktičnih vežbi i ličnih primera iz svakodnevnog života, sveta filma i umetnosti. Cilj nam je da u zabavnoj atmosferi steknete uvide, nove veštine i uverenja koji vode ka ličnim promenama, boljem razumevanju, jasnoj i efikasnoj komunikacji.

NAUČIĆETE:

Da bolje razumete način na koji drugi ljudi vide stvarnost

 • Šta su naše mape sveta i kako ih stvaramo
 • Kako teče proces komunikacije i gde zapravo nastaju nesporazumi
 • Šta su filteri i zašto generalizujemo, brišemo i izvrćemo informacije
 • Uticaj reči na naše misaone procese i na oblikovanje našeg ponašanja
 • Kako tumačimo poruke i dajemo im značenje
 • Kojim jezikom govorite vi, a kojim vaš sagovornik
 • Kako naša uverenja i očekivanja utiču na rezultat komunikacije
NAUČIĆETE:

Kako da komunikacija i sa izazovnim sagovornikom postane susret, a ne borba

 • Naša slika o sagovorniku utiče na razvoj naše komunikacije i pre nego što smo i imali mogućnost da ga upoznamo
 • Ko je odgovoran za pogrešno protumačenu poruku
 • Kako da pažljivo slušate i postavljate precizna pitanja
 • Most između dva sveta: veština neverbalne komunikacije i usklađenosti sa sagovornikom
 • Fleksibilnost u komunikaciji kao ključ uspešne interakcije
 • Kako dati dobar i motivišući feedback
 • Šta znači biti kongruentan, autentičan i uverljiv u odnosu prema sebi i drugima

Radionice vodi: Katarina Blagojević 

NLP trener i coach, sa dugogodišnjim iskustvom u prodaji, korisničkoj podršci i edukacijama zaposlenih. Vodi treninge i radionice usmerene na razvoj komunikacionih veština i sposobnosti, koje su prepoznate kao ključni element ličnog i profesionalnog uspeha.

Kada?

Datumi će biti naknadno objavljeni

Vreme

od 18.30-21.30 h

Gde?

Studio Stepenik Bul. Zorana Đinđića 84 Novi Beograd

Koliko?

108 EUR

PRIJAVITE SE

ima mesta

TOP