Coaching kao korisna metoda za menadžere

O coachingu za menadžere možete saznati više kroz individulani rad ili trening

Kroz usvajanje coaching tehnike, menadžerima će biti olakšana komunikacija, razumevanje i podsticanje motivacije u radu sa timom ili drugim menadžerima. Uz aktivnu primenu u odgovarajućim situacijama caoching razvija i unapređuje resurse zaposlenih što utiče na njihovo angažovanje i efikasnu realizaciju poslovnih ciljeva.
Posebno je korisna primena coaching tehnike na ceo tim - kako za postavljanje i planiranje timskih poslovnih ciljeva, tako i za rešavanje „kriznih“ situacija.

Sadržaj:

 • Šta je coaching i koji su njegovi benefiti
 • Specifičnosti coaching tehnika u poslovnom okruženju kada ih koriste menadžeri
 • Kako umesto zašto – ka rešenjima umesto ka krivici
 • Kako kreirati dobra coaching pitanja
 • Kako na pravi način postaviti coaching pitanja
 • U kojim situacijama je moguće primeniti coaching na ceo tim
 • Benefiti primene coaching metode u radu sa timom
 • Struktura coachinga za timove - korak po korak

Koliko traje trening:

 • 1 trening dan u intervalima od 10:00 – 17:00

Kapacitet grupe:

 • Maksimum 12 učesnika po grupi

Metodologija:

 • Praktičan i interaktivan trening sa nizom primera iz prakse.
 • Vežbe su kreirane tako da učesnici kreću odmah sa učenjem i primenom predstavljenih coaching tehnika.
 • Učesnici usvajaju znanja i veštine kroz formiranje ličnog iskustva - na vežbama i s obzirom na to da dobijaju konkretne alate, naučeno mogu da koriste odmah, u poslovnom i privatnom okruženju.

Individulni rad i trening vodi: Marija Simeunović

Ako želite da zakažete sastanak jedan na jedan ili trening na temu coachinga za menadžere iz svoje organizacije, javite nam se

TOP